På patientens præmisser

På trods af sundhedssystemets årelange indsatser i forhold til at inddrage patienterne er medierne fortsat, nærmest dagligt, fyldt med eksempler på udfordringer. Mit ph.d.-studie (1) viser, at sundhedsprofessionelle skal blive bedre til at forstå og sætte sig ind i patienternes sygdomsoplevelser.

Patientinddragelse begynder med en god relation

Som sundhedsprofessionel må man pejle sig ind på patienten, og her skal man kunne individualisere sin måde at kommunikere på. Det handler om at skabe gode relationer.

Hvis de sundhedsprofessionelle gennem en ligeværdig dialog ikke får skabt en tillidsfuld relation til patienterne, ,kanvelmenende personale vejlede og informere uden, at det dybest set hjælper patienten frem til en bedre samlet sundhed.

Set ud fra det relationelle perspektiv er det tillid og dialog, der er nøgleordene – og her må tidens mantraer om ’patientinddragelse’ og ’patienten i centrum’ ikke bare blive ’mere af det samme’, så forståelsen skabes ud fra sundhedssystemets præmisser og ikke ud fra, hvad der, set ud fra patientens situation og synsvinkel, er bedst for patienten.

Struktur og standardisering

Meget tyder på, at vi sundhedsprofessionelle tror, at man kan strukturere og standardisere sig frem mod målet – at få ’fikset’ patientens fysiologiske problem hurtigst muligt. Selvfølgelig må det være i patientens interesse at få behandlet sin sygdom bedst (og måske) hurtigt. Det, der overses, er, at patientens sygdomsforløb er fyldt med oplevelser og hændelser, der går på kryds og tværs af egen sociale og kulturelle kontekst og offentlige (og private) sektorer. Dét er patienternes udgangspunkt og harmonerer dårligt med sundhedssystemets lidt ensidige,informationstankegang og silo-opdelte organisering.

Involvér patienterne (fra alle samfundslag)

Set lidt fra oven er sundhedssystemet en supertanker, der har svært ved at ændre kurs. Her kan det undre, at de sundhedsprofessionelles stemme ikke høres mere tydeligt som talerør for patienterne. De, som kender systemerne, har pligt til og ansvar for at gå i front og stille spørgsmål ved tingenes tilstand, for som filosof Søren Kierkegaard skriver om hemmeligheden i al hjælpekunst, gælder det først og fremmest om at forstå dét, den anden forstår!

Manglen på forståelse får afgørende betydning – for når vi forsker, udvikler og kommunikerer, går vi dermed ikke grundlæggende nok til værks, men kommer til at læne os op ad opfattelser og resultater, der baserer sig på forældede traditioner og dermed fastholder status quo.

 Jeg foreslår:

At der etableres (flere) brugerpaneler, der repræsenterer alle samfundets lag, og som kan fortælle om sygdomsoplevelser på godt og ondt

At patienterne inddrages direkte i (top)ledelserne

At patienterne indlemmes i arbejds- og styregrupper, når der skal udvikles og nytænkes

At patienterne (helt konkret) involveres i forskningen

At sundhedssystemet reorganises, så service og midler allokeres, således at patienterne og deres sygdomsforløb er i fokus, så det er dét, der skærer igennem ydelser og sektorer

Jeg opfordrer til, at vi i sundhedssystemet ’slipper tøjlerne’ og den konventionelle tænkning og lytter meget mere til patienterne!

Sygeplejersker – gå forrest!

Jeg foreslår, at processerne i social- og sundhedssystemet gentænkes ud fra borgernes (patienternes) præmisser – ikke ud fra biomedicinens, effektivitetens, økonomiens eller sundhedspersonalets ideer om, hvad man tror, patienterne ønsker.

Her må jeg tage fat i egen faggruppe. Vi har som sygeplejersker (og specialister inden for pleje- og omsorg) et særligt ansvar for at gå forrest. Jeg opfordrer derfor til, at vi sygeplejersker (sundhedspersonale) på en meget mere fundamental måde tør være kritiske, inddrager og sætter vores viden og erfaring i spil.

Ønsker vi at indrette sundhedssystemet på borgernes præmisser, skal vi have mod nok til at gøre noget fundamentalt ved fastgroede opfattelser, indgå i dialog og inddrage patienterne direkte i et kritisk eftersyn af systemernes processer på alle niveauer, så vi kan finde frem til og handle på det, der giver mening for mennesker.

(1) A struggle for recognition and meaning, ph.d.-afhandling (2016) af Janne Brammer Damsgaard

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Best WordPress Themes Free Download
Download WordPress Themes
Download Premium WordPress Themes Free
udemy paid course free download
download karbonn firmware
Premium WordPress Themes Download
udemy paid course free download

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *