Skønlitteratur

 

Angelou, Maya (2015)
The complete poetry af Maya Angelou

Gennem sin strålende karriere har Maya Angelou beriget og inspireret verden med sine ord. Skønheden og ånden lever nu videre i denne komplette samling af poesi, der reflekterer og ærer hendes fantastiske liv.

Ellison, Ralph (1952)
Invisible Man

Invisible Man handler om en afrikansk-amerikansk mand, hvis hudfarve gør ham socialt usynlig. Bogen adresserer flere af de sociale og intellektuelle problematikker, man konfronteres med som afrikansk-amerikansk menneske i det tidlige 20. århundrede omhandlende nationalisme (black nationalism), forholdet mellem sort identitet og marxisme, racerelateret politik (se Booker T. Washington) og emner vedrørende individualitet og identitet.

Invisible Man vandt U.S. National Book Award for Fiction i 1953, og i 1998 rangerede Modern Library Invisible Man som nummer 19 på listen af bedst engelsksprogede romaner i det 20. århundrede. Time Magazine inkluderede bogen blandt de 100 bedst engelsksprogede romaner skrevet i perioden 1923-2005, og USA’s præsident Barack Obama formede sine memoirer Dreams from My Father med Ellisons roman som skabelon.

Høeg, Peter (1993)
De måske egnede

Ved siden af den hårrejsende kostskolefortælling former romanen sig som en lang, filosofisk diskussion af tiden og dens funktion som styringsmekanisme i den vestlige kultur. Det er en problematik, der hænger sammen med Peter Høeg kulturkritik: “Vi fastholder hinanden i et mønster af præcision. Vi gør hver dag alle sammen meget tit noget, vi ikke har lyst til, fordi vi skal, fordi det ligger fast i et skema. Det instrument, vi bruger, er noget med straf og belønning. For små børn kan det være et kærtegn eller et slag, en hård bemærkning eller en venlighed. Det er en slags sygdom i hele vores kultur.”

Lynggaard, Klaus (2016)
Personfølsomme oplysninger

Forfatteren, kritikeren og musikeren Klaus Lynggaard fik for et par år siden konstateret lungekræft. Han fik sin ene lunge fjernet og blev efterbehandlet med kemoterapi. Erindringsbogen Personfølsomme oplysninger er en beretning, hvori Klaus Lynggaard går tæt på et råt liv og et hårdt sygdomsforløb, præget af desperation og humor, herunder galgenhumor, indimellem vemod og længsel tilbage til tiden før sygdommen, men hele tiden præcist, nøgternt og illusionsløst, aldrig selvmedlidende eller klagende.

Mai, Anne-Marie; Simonsen, Peter; Schwartz, Camilla; Andersen, Iben Engelhardt (2016)
Syg litteratur. Litterære tekster om sygdom og sundhedsvæsen

Syg litteratur præsenterer et bredt udvalg af skønlitterære tekster, skrevet af kendte danske forfattere og morgendagens stjerner. Alle tekster handler om sygdom, behandling, pleje, omsorg og rehabilitering. Bogen er tænkt som et inspirationsværk, der kan åbne for nye måder at tale om det professionelle arbejde i det danske sundhedsvæsen.

Internationalt bliver digte, noveller og romaner i stigende grad læst på de sundhedsfaglige uddannelser. Det gælder både på professionsbachelor- og universitetsniveau. Litteraturen tilbyder erkendelser og oplevelser, der åbner for en dybere forståelse af sygdom, behandling og pleje, ligesom den også viser de professionelle og de pårørenendes oplevelser i et nyt lys. Som sådan indtager litteraturen en vigtig plads i udviklingen af ny viden og indsigt inden for sundhedsområdet.

Syg litteratur udgør et værdifuldt supplement til den sundhedsvidenskabelige faglitteratur. Bogen introducerer den internationale diskussion om litteratur i sundhedsfagene og forklarer, hvorfor læger, plejepersonale, terapeuter og andre fagfolk læser som aldrig før. Her får man mange konkrete ideer til, hvordan teksterne kan læses og bruges i forbindelse med uddannelse, kurser, læsekredse og til almindelig inspiration, samtale og erfaringsudveksling.

Der bringes tekster af Ander Bodelsen, Tove Ditlevsen, Dea Trier Mørch, Henrik Nordbrandt, Suzanne Brøgger, Kim Leine, Maria Gerhardt, Amalie Smith og mange flere.

Malmstrøm, Lene (1995)
En gang imellem sker det. Et udvalg af tekster om sygepleje af Lene Malmstrøm

Hvad er pleje, omsorg og egenomsorg. Hvordan kommer angst og håb til udtryk hos patienter, pårørende og personale? Hvordan viser magt og afmagt sig? Sådan lyder nogle af de spørgsmål, der fokuseres på i dette udvalg af Lene Malmstrøms tekster. Bogen henvender sig til personale inden for plejesektoren og til det enkelte menneske, der selv har prøvet at være patient eller pårørende.

Milne, A.A. (2014)
Peter Plys. Komplet samling fortællinger og digte

Schulz, Charles M. (2015)
Radiserne. De bedste striber 1950-1959

Søtrup, Helle S. (2016)
Kyshånd
Bønner, taksigelser, overgivelser, mellemværender og hengivelser, der vikler vores liv ud og ind af sig selv. Helle S. Søtrup kan aflæse, aflure og afklare detforbandede og velsignede liv.

Søtrup, Helle S. (2014)
Audiens
Bønner, taksigelser, overgivelser, mellemværender og hengivelser, der vikler vores liv ud og ind af sig selv. Helle S. Søtrup kan aflæse, aflure og afklare detforbandede og velsignede liv.

Søtrup, Helle S. (2012)
Send flere engle
Bønner, taksigelser, overgivelser, mellemværender og hengivelser, der vikler vores liv ud og ind af sig selv. Helle S. Søtrup kan aflæse, aflure og afklare detforbandede og velsignede liv.

Thomsen, Søren Ulrik (2011)
Rystet spejl

Om forholdet mellem erindring og nutid