Praksis for Omsorg

 

Praksis for Omsorg er skabt ud fra tankegangen om, at sundhed er mere end fravær af sygdom.

Gennem mit arbejde som sygeplejerske i hjemmeplejen og i hospitalssystemet har jeg oplevet, at borgere kan føle sig overladt til sig selv med fornemmelse af at være en lille brik i et stort sundhedssystem.

Den slags oplevelser kan vise sig i forbindelse med vigtige samtaler med sundhedsprofessionelle på f.eks. hospitaler eller ved egen læge. Det kan være svært at overskue og huske, hvad der bliver talt om, og min forskning viser, at der ikke altid er lige optimale muligheder for omsorg og kommunikation med de sundhedsprofessionelle. Der kan være travlt, afsat for lidt tid – personalet kan af den ene eller den anden grund have svært ved at sætte sig i dit sted.

Følelsen af at stå alene kan også opstå hos mennesker, der skal flytte i pleje- eller ældrebolig. At skulle flytte fra sit hjem, der måske gennem mange år har dannet rammen om livet – med de minder, der knytter sig hertil – er en stor og svær beslutning, der indebærer forandring og måske igangsætter følelser som ensomhed, tomhed og tristhed.

Man kan også føle sig alene, selv om man bor i eget hjem og har god kontakt til pårørende og netværk. Du er måske blevet skilt eller er blevet ledig.

Forskning viser, at det er helt afgørende for det gode liv og følelsen af sundhed at bevare oplevelsen af sammenhæng og mening og at føle sig anerkendt af andre mennesker.

For mig er meningsfulde oplevelser i hverdagen bestemmende for, hvordan vi har det. Befinder vi os i sammenhænge, vi ikke forstår, eller hvor vi ikke bliver anerkendt som menneske, kan vi føle os forvirrede, utilstrækkelige, deprimerede – ja, endda miste troen på hvem vi er – miste vores identitet.

Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde sammenhæng og mening.

På den baggrund har jeg skabt Praksis for Omsorg.

Her tilbyder jeg:

– At hjælpe dig med at Lytte & Forstå, hvis du – måske sammen med dine pårørende – skal deltage i en vigtig samtale.

–  At mødes med dig for at snakke om løst og fast – måske drikke en kop kaffe, gå en tur eller spille spil. Der behøver ikke at være en plan

– At søge mening gennem undring og refleksion over de livsvilkår, du gennemgår. Sammen søger vi dybere forståelse.

– At mødes med dig så vi sammen kan opleve kulturens verden. Kulturelle oplevelser kan have en gavnlig effekt på vores mentale trivsel og sundhed. Kunst kan fungere som et særligt rum, hvor vi kan træde tilbage fra hverdagens problemer og sociale relationer og se på os selv og vores verden med nye tanker og følelser.

– At du får mulighed for at fortælle din livshistorie, fordi, der i processen med at huske og genfortælle minder kan ligge styrke, glæde og mening.

– At holde foredrag om emnerne.