Mine erfaringer

 

I Praksis for Omsorg vil det være mig, du møder. Jeg vil her fortælle dig om mine erfaringer.

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1997 fra Silkeborg Sygeplejeskole. Efter endt uddannelse arbejdede jeg i flere år som hjemmesygeplejerske. Det har givet mig en solid sygeplejefaglig baggrund.

Min oplevelse var dog, at jeg manglede dybdegående viden om sygepleje. Derfor tog jeg i 2004 en kandidatuddannelse (cand. cur.) på Sektion for Sygepleje, Aarhus Universitet.

Formålet med Kandidatuddannelsen i Sygepleje er at opnå akademisk kompetence, der kvalificerer til klinisk, uddannelses-, ledelses- og forskningsmæssig praksis inden for sygeplejen. I studiet er sygeplejepraksis den egentlige genstand for udforskning og refleksion, hvor der arbejdes med at forstå praksis og at udvikle tilgange til analyse af sygeplejefaglige problemstillinger.

Med min kandidatuddannelse i hånden blev jeg ansat som adjunkt på Sygeplejeskolen i Silkeborg. Her underviste jeg de sygeplejestuderende i faget Sygepleje, der blandt andet har fokus på omsorg for menneskets grundlæggende behov. Jeg underviste også de studerende i at blive bedre til at vejlede, rådgive og kommunikere. Endvidere varetog jeg undervisningen i de humanistiske videnskabelige metoder.

I 2009 blev jeg ansat som udviklingsansvarlig på Regionshospitalet Silkeborg. Her deltog jeg i indførelsen af flere større projekter for eksempel:

’Sikker Kirurgi, der, via indførelsen af diverse sikkerhedstjek har til hensigt at reducere antallet af dødsfald og komplikationer i forbindelse med operationer. Ud over at sikre, at sikkerhedstjekkene bliver husket, medvirker tjeklisten også til at sikre god kommunikation internt blandt medlemmerne af operationsteamet.

’Tidlig opsporing af kritisk sygdom’, der drejer sig om, hvordan potentielt kritisk syge patienter tidligt kan opspores, således at muligheden for iværksættelse af rettidig behandling optimeres.

På hospitalet underviste og vejledte jeg desuden plejepersonalet i mundtlig og skriftlig kommunikation samt udarbejdede undersøgelser – blandt andet om, hvordan pårørende til meget syge patienter oplever kvaliteten i plejen og behandlingen.

Inden opstart af mit ph.d.-projekt var jeg leder af Patienthotellet på Regionshospitalet Silkeborg, hvor målsætningen er at give patienter og gæster en positiv oplevelse ud over, hvad man forventer sig af et sygehusophold. Et patienthotel er et alternativ til den traditionelle hospitalsindlæggelse.

I 2013 påbegyndte jeg, i et samarbejde med Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg og Aarhus Universitet, ph.d.-projektet ’Hvordan oplever patienter, der gennemgår en rygoperation, deres sygdomsforløb?´. I studiet undersøgtes, hvilken betydning dét har for patienten at leve med rygsmerter også set i forhold til relationer til familie, venner, arbejdsplads og kolleger. Kommunikationen med de sundhedsprofessionelle undersøges også, og det viser sig, at det har afgørende betydning for patienters oplevelse af sundhed at inddrage deres eksistentielle oplevelser, for eksempel følelser af magtesløshed, mistænkeliggørelse og usikkerhed. Et væsentligt resultat i afhandlingen er, at de sundhedsprofessionelle kan blive meget bedre til at kommunikere om den slags aspekter, og at dette vil fremme oplevelsen af sundhed for patienterne.

Praksis for Omsorg er på denne baggrund skabt ud fra erfaringerne om, at der i sundhedssystemet mangler forståelse for vigtigheden af, at sundhed er meget mere end fravær af sygdom. Jeg har lokaliseret et behov for, at man kan alliere sig med en sparringspartner, der medinddrager vores hverdagsoplevelser, som har så stor indflydelse på kvaliteten af vores sundhed.