Lyt & forstå

 

Mange kender til den situation, hvor vi efter en samtale med en sundhedsperson kommer i tanke om alt det, vi ikke fik spurgt om. Måske glemte vi det undervejs, brød os ikke om at spørge eller måske var vi forvirrede og usikre på, hvordan det hele skal gå.

Det er ikke godt, for det kan være samtaler om vigtige og afgørende områder, der har stor indflydelse på dit og dine pårørendes liv.

Som hjælp bliver vi som regel bedt om at tage en pårørende med til samtalerne. Men de pårørende kan ofte være lige så påvirkede af situationen.

Som sygeplejerske, og gennem egen forskning i patientoplevelser har jeg erfaret, at der kan være behov for hjælp fra en udenforstående person. Dette er et af de områder, Praksis for Omsorg yder støtte til.

Oplever du et behov for at have en person ved din side, der kan lytte med og stille opklarende spørgsmål, der hvor du og din pårørende ikke har overskud eller overblik, deltager jeg som din bisidder i de vigtige samtaler med sundhedspersonerne.

Er der efterfølgende brug for at få skabt overblik og få samlet tankerne, har du (og din pårørende) også mulighed for at gennemgå samtalen sammen med mig under rolige og afslappede forhold.

Har du behov for at få talt om de begivenheder og måske store livsforandringer, som du gennemgår, er det også en mulighed, at vi mødes til en undringssamtale for sammen at søge en meningsfuld forståelse af dine oplevelser.

 

—————————-

Nedenfor kan du se filmklip om patient- og pårørendeinddragelse:

Patientinddragelse

Pårørendeinddragelse

Interview om ulighed i sundhed med prof., dr. med. Frede Olesen

Nedenfor er der links til offentlige og private centre, der arbejder med udvikling af disse områder:

VIBIS -Videnscenter for brugerinddragelse
Centret skal samle, udvikle og formidle viden om inddragelse af patienter og pårørende i sundhedsvæsenet.

KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning
KORA gennemfører forskning og analyser, der kan fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

Trygfonden

Dansk Selskab for Patientsikkerhed