Foredrag

 

FOREDRAG AF JANNE BRAMMER DAMSGAARD

Hvad er det gode liv? Foredraget har fokus på betydningsfulde aspekter som for eksempel “tid”, “forandring”, “hastighed/langsomhed” og på, hvordan vi kan indrette hverdagen, så vi oplever mening og sammenhæng.

Forespørg på dette foredrag

Livets fortællinger. Karen Blixen sagde: “At være menneske, er ensbetydende med at have en historie at fortælle”. Foredraget tager udgangspunkt i “fortællingens” betydning og i, hvordan vi kan inddrage livets fortællinger som omdrejningspunkt for meningsfulde relationer.

Forespørg på dette foredrag

Følelsen af usynlighed. Foredraget handler om vigtigheden af, at patienters sygdomsoplevelser inddrages i sundhedssystemernes pleje og behandling.

At være ramt af en kronisk sygdom som for eksempel rygsmerte kan indebære store personlige omkostninger og betyde, at man kan kæmpe med følelser som magtesløshed, tvivl og usikkerhed. Den slags tillægger sundhedssystemet ikke nok betydning, når de kommunikerer med patienterne. Foredraget fokuserer på patientens møde med de sundhedsprofessionelle og på de oplevelser, som patienterne ofte står alene med, fordi lægen eller sygeplejersken glemmer eller ikke forstår at tage udgangspunkt i patienten – mennesket – bag diagnosen.

Forespørg på dette foredrag

Min hverdag som patient. Et foredrag om patienters oplevelse af mangel på sammenhæng i livet.

Patienter, der har gennemgået et langt sygdomsforløb, kan opleve at komme i tvivl om, hvem de egentlig er som menneske – om hvordan de (gen)finder ny mening i livet. Foredraget handler om, hvor vigtigt det er, at patienter og sundhedspersonale i kommunikationen inddrager patienternes oplevelser fra hverdagen, så plejen- og behandlingen kommer til at fokusere på, hvad der er vigtigt for patienten – ikke på, hvad sundhedssystemet tror, der er vigtigt.

Forespørg på dette foredrag

Mennesket der blev væk. Sundhed er mere end fravær af sygdom.

Når man indlægges på et hospital, eller når man må flytte i en ældrebolig og må tage afsked med det, der har været ens hjem gennem måske mange år, kan man opleve, at man mister sin personlighed og identitet.

Foredraget tager afsæt i betydningen af integritet og æstetiske indtryk.

Forespørg på dette foredrag

Det eksistentielles betydning for mennesker med alvorlig sygdom. Foredraget har fokus på fænomener, begreber og problemstillinger, der har aktualitet i forhold til mennesker med en alvorlig, livstruende sygdom. Der inddrages i denne sammenhæng begreber, der relaterer sig til palliativ pleje og behandling, herunder begreberne håb, lidelse, værdighed og autonomi, men også mere overordnede temaer som etik, æstetik og åndelig omsorg vil blive behandlet.

Forespørg på dette foredrag